⇯ HυιɱιHαɳ Pι ✡° ✡° ✡ 『 ᴿⱽᴹᴾ 091318 』 ― ᴍᴜʟᴛɪ-ᴀᴜ ≻ YΛӨI ӨПᄂY ✦ Nσɯ Aƈƈҽρƚιɳɠ Mσɾҽ Sƚαϝϝ + 50Pσιɳƚʂ Tσ Tԋҽ Fιɾʂƚ (10) Tσ Jσιɳ Bҽϝσɾҽ Oυɾ Uρƈσɱιɳɠ Eʋҽɳƚ! ! ▌ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴄᴏ-ᴀᴅᴍɪɴꜱ ▌➱ Mħ†ÈR Ļ† ÇHÈÇKÈÐ. ❅Can we get more awesome races? Г|Jθin Us No₩

(58) Favorite (120) 7733 views
Admin(s)Uinvalid and 119bish
Last post 14 hours ago
Created
huimihanpi roleplay
status: open
about huimihan pi 
Its been years long since creatures of all kind and the  human race had made a truce of getting along, as time went by not only have they kindled a friendship but some even fell in love as well. it was only a matter of time before this town began to populate with mixed breeds, hybrids, humans and so much more. with such races to mix and live in peace, schools of all kinds were built from school of hybrids to universities for all, thats when the schools of this town, JJI high school and university had been created. accepting beings of all kinds into a place of rules and undercover fun only they were capable of discovering. its a wonder, an exciting jolt of curiosity just what could unravel here. you wouldnt dare pass up the chance to find out, would you? never hesitate and take a risk, and  enroll today!
WMEQlik.jpg
 
most active:
bosung
xNw8JJN.jpg
 
second mosT active:
minsung
z8XPxlo.jpg
 
third most active:
kumsung
WMEQlik.jpg
 
neweSt enrollment:
seung hyun
xNw8JJN.jpg
 
secoNd neweSt enrollment:
masashi
z8XPxlo.jpg
 
third neweSt enrollment:
Tatsuo
 
members
affies
 
 
b85nl8z.jpg
welcome to
HUIMIHAN PI
roleplay!
COLLEGE/HIGH SCHOOL/ TOWN AU
 
join
huimihan pi
now!
 
6
staff
33
college students
22
high school students
49
town population
about
huimihan pi's 
town functions
It is your choice to live inside the school dormitory or a rented apartment that you must keep paid, further instructions will be in the payments office.  there are two educational buildings in town: JJI college and JJI high school. there are two dormitories in each building, divided as uke dormitory & seme dormitory. each have a dorm monitor to make sure no one sneaks out to the other dorm or leaves the dorm past late hours. but that doesnt mean you cant try to sneak your way around them.  and if you get caught, its punish time! depending on who you were caught by you might not get punished or you will be punished, but not with a severe one. if the dorm monitor catches you: he has the choice to  report you to the principle or punish you with dormitory work or do nothing and let you off. if any other student catches you: he has the choice to report you to any authority. you better make friends if you arent sneaky enough! if the principle happens to catch you, his punishments can range from anything as authority over teachers must punish if any rules are broken. if you are a college or high school student you must attend class whenever a teacher/professors sends you to class. you have to wait in that teacher/professors classroom and take your seats! if you do not attend any classes even after you have seen the teacher or been told to, the teacher will notify the principle about your abscene. it is the teacher and/or principle choice what will happen each time so keep a good attendance! as for teachers when you see your high school/ college student you must keep track of who all attends classes and if you have seen your student but they didnt attend. if you slack on the job the principle has the rights to fire you if you ever get reported three times by any one!                        needed residents: college professors, high school teachers, nurses, high school students, college students, janitors, principles, dorm monitors, bill employees, college gym teacher, high school gym teacher, college coach, high school coach, high school security guard, college security guard, high school cafeteria man.your character can be any of the following: pure blood vampire (born vampire), changed vampire (you must come as a human then get a vampire here to change you) human, hybrid, werewolf, demon, ect. ask a admin if its okay to be a different creature if you do not prefer neither listed. the recommended ages for high school students are: freshmen-15, sophmore- 16, junior- 17, senior- 18. the recommended ages for college students are: 20, 21, 22, 23. the listed ages for staff can range to anything older than a student but of course it is your choice to make your character however old you want them to be, the listed ages are mere suggestions. ukes and semes may interact together any where they please before and after class (yes they could share a class room and sit together at lunch as well) except the dorms, yet if you're sneaky enough to slip out of snitches or authorities sight, you are more than welcome there too, just dont be too loud or they might hear you or walk in on you. we allow mpreg, if both parties ooc agreed internationals, in character drama ( this is why we insist no ooc talk anywhere except the ooc room in case you confuse in character attitudes with ooc ones) do not allow ooc drama, ignoring request to rp, we highly encourage everyone to rp with each other, hence the rules with each room and authority role, staff and dorm monitors not doing their job. so as stated before, we highly encourage everyone to interact and make this theme come alive.
rip the page break the rules
rules
#1. favourite the roleplay, upvotes are only mandatory if you can. #2. do not hog up characters. if you have not posted within (3) days upon arrival, you will receive (1) warning and have (24) hours to post before being removed. #3. reservations last for (24) hours, the character will be deleted if you have not applied during that time. you can not reserve for a friend. #4. inactivity is set to (6) days. you will be kicked without warning if the sign is not removed before a admin sees.  #5. you are now allowed a (2nd) character after your first character has reached (900th) post. a (3rd) is allowed after the second character also reached (900th) post. #6. you may CC as many times as you like but comment requesting to first.  #7. hiatus last for (2) weeks. only extended to (3) weeks at most for now. #8. this role play is for IC interaction and role-playing purposes at most. we highly encourage use of rooms and roleplayers role-playing together, try to keep pms and wall to minimized use. #9. we do accept moving couples, just be sure to reserve your characters individually. we also accept internationals. #10. we do allow many genres such as dark themes, drama, fluff, , ECT. however, God-modding is not allowed and only (1) warning will be given if seen, if it continues you will be kicked and black listed. #11. no pw. #12. when commenting for a character, be sure to state their name and race, or the admins will assume you have not read through the rules. #13. do not stir any OOC drama, again this is a IC based role play and you are expected to not take anyone's character personally, however if a character has/is making you uncomfortable please pm one of the admins and they will receive (1) warning before removal. if ooc drama occurs both parties will be removed. #14. last and certainly not least, IF LEAVING PM ONE OF THE ADMINS, DO NOT POST ANY LEAVE COMMENTS OR THEY WILL BE DELETED. and do not promoted other roleplays or your own within the role play or you will receive (1) warning before removal if it happens again.
 
BRsEv8z.jpg
black listed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
twi.pngtwi.pngtwi.pngtwi.pngtwi.png
jagangxNw8JJN.jpg
jisoo WMEQlik.jpg
co- adminBRsEv8z.jpg
co- adminxNw8JJN.jpg
co- adminWMEQlik.jpg
app + announcement
Application   name + age + race + position (student, staff, professor, teacher, ECT) + pw + uke, seme or switch.(switch are dorm monitors) 
11/27/2018  currently deciding upon the very first event of the role play! join now to be apart of it before it starts!.
11/27/2018 Looking for active co-admins with various time zones. comment if interested. 
01/01/2018 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
01/01/2018 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
jaecomponents

Comments

You must be logged in to comment.

Porosha 4 days ago
can i reserve jungkook since he has been inactive?
pinkesu 5 days ago
are internationals allowed? :0
cuddlemesenpai 1 week ago
can i cc to lee namsoo please? you can delete byungchan lols
mus1c_soul 1 week ago
Can I reserve seokjin again?
str8outtaass 2 weeks ago
uhmm i cant really decide between guanlin (wanna one) or ahn jiho (ulzzang)
Shoesnim 2 weeks ago
Hi. Namjoon is now officially changed from uke to switched. Thsnk you ~
DNABleached 2 weeks ago
hi can you please add and reserve kim kibum for me? (shinee's key)
Uinvalid [A] 2 weeks ago
× ʀᴇꜱᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴꜱ ᴄʟᴇᴀʀᴇᴅ ! ×
× ᴍᴀᴋᴇ ꜱᴜʀᴇ ᴛᴏ r̳e̳a̳d̳ ̳t̳h̳e̳ ̳r̳u̳l̳e̳s̳ ̳ & ᴀᴘᴘʟʏ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛ ᴀᴘᴘ ꜰᴏʀᴍ ! ×
--sunshine 3 weeks ago
can you add han seung yun as a second please?
cutthroat-likepablo 3 weeks ago
add masashi as a human plz.
Log in to view all comments and replies