συɾ ʅιƚƚʅҽ ϝαɱιʅყ: α ρʅαƈҽ ƚσ ɠɾσɯ ❤ Families and friends wanted. ❤

(9) Favorite (25) 2074 views
Admin(s)Beelzebub
Last post 6 hours ago
Created

 

admins °✦
 Name 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 Name 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 Name 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 Name 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 Name 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
About °✦
In the suburbs, not to far from the heart of the city, sits a quint community, where families live their peaceful lives. Everyone comes together with the hopes that they can raise their children in a happy and safe community. Children growing happily in their communitiy before they are given the chance to explore the world on their own. Though the community is small there are still many oppurtunities for growth and lots of new people to met every day.

Family is what we are here for, but some times there is more that what we actually find. What will you find? And how will you handle the pressures of family life?

Sorry, cute descriptions are new to me.
rules °✦
 One 
Favorite before commenting below. Reservations are 48 hours, before being deleted; you may ask or an extention of 24 hours before someone else may claim that character.
 Two 
Main theme is fluff and love, but also life; things happen, but lets not get too crazy.
 Three 
No Out of Character Drams, you'll be given two warnings before being kicked. In Character drama is only okay if everyone involved is informed and alright with it; do not drag someone in to your drama without asking their permission.
 Four 
Age change is allowed, but if you have them under the age of 18 then they cannot be used ually. There will be no ualizations of minors and will result in instant kick and ban.
 Five 
Move in Couples are more than welcome, this is a family place; feel free to bring your children with you and move on in.
 Six 
Pm Admin if you need hiatus or leaving. Do not comment below.
 Seven 
Check Family Tab to see if someone is needed, that you may join. Some may request a specific person, so please take that into consideration too.
 Eight 
You do not have to join a family, you could also join as an exchange student if that is what you desire. You'll just live at a dorm.
 Nine 
Face Claims under the age of 20 in real life can NOT be aged up over 20. 
 Ten 
If you are making changes to your character after apply, inform main admin. If you make changes to age/job, we need to know to put you in the correct spot.
apply °✦
Name.
Real and Preferred.
Age.
Real and Preferred. (if you're in college lease state so and which year.)
Family.
If joining a household, which one? Or if making new one please state so. Position in Household.
Marital Status.
Check Family Page For More Information.
Job.
Check List or Add Own.
Orientation & Gender.
All Are Allowed.
Password.
Are you expecting family members to join you? If so, @username and how many family members you are expecting to join you. 

 

Comments

You must be logged in to comment.

springtimeblues 2 weeks ago
can I reserve Kenta (Takada Kenta) please? ^^
kookiesnmilk 2 weeks ago
can I get saturday's ayeon as an orphan?
Acrylic 2 weeks ago
this looks interesting-
Pressdeletus 2 weeks ago
Hi hi! Can I have hyunjin as a college/exchange student?
DreamlessMaiden 3 weeks ago
Is it possible to have a 3rd char?
Hiro-Nokubura 3 weeks ago
Natsu from
Nocturnal Bloodlust
Please
xxshadowkissu 3 weeks ago
Don't know his full name buuut his is from the jpop group Madkid. Can I request Yuki please?
Mama_Crayon 3 weeks ago
May I have Yoshiatsu as a college student?
Also Beel I have the questions about pregnancy in the roleplay.
TaeKook 3 weeks ago
Kim Hongjoong please with the name Hongjoon
everrosie_ 3 weeks ago
barbara palvin as an anesthesiologist and zhang zinging as a orphan please! :D
Log in to view all comments and replies